Kampania Społeczna

Kampania informacyjna

„Po pierwsze, musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Do tej pory było ono martwe. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które dopominały się o to prawo, jak można z niego korzystać. By wiedziały, że można opinię publiczną mobilizować w określonej sprawie i że będzie to wyjątkowo proste. Po trzecie, władzom publicznym trzeba uświadomić, że warto się zajmować petycjami” – mówił senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Aby wykonać to zadanie, czyli zapoznać obywateli z ich prawem do petycji, Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich jako instytucją partnerską wzięły na siebie obowiązek przeprowadzenia społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej PETYCJA – TWOJE PRAWO. Chodzi przede wszystkim o upowszechnianie wiedzy na temat możliwości, które daje obywatelom ustawa o petycjach, a także o poinformowanie zarówno władz i administracji publicznej, w szczególności samorządów terytorialnych, jak i organizacji pozarządowych o zasadach, na jakich – zgodnie z tą ustawą – będą składane i rozpatrywane petycje.

Kampania ma charakter otwarty. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich, którym zależy na szerokim udziale obywateli i różnego rodzaju organizacji społecznych czy pozarządowych w życiu naszego kraju, na braniu spraw w swoje ręce i wpływaniu na podejmowanie przez władze publiczne decyzji w tych kwestiach, które nas dotyczą. Swój akces można zgłaszać na stronie www.petycje.edu.pl

Do tej pory do koalicji promującej petycje przystąpiły: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz portal zmieńmy.to.

Patronat medialny nad kampanią PETYCJA – TWOJE PRAWO objęły TVP INFO i Informacyjna Agencja Radiowa. Naszym partnerem jest również Stowarzyszenie Polskich Mediów.