Petycje.edu.pl

Twój głos jest ważny

youu

Nasi eksperci pomogą w przygotowaniu petycji

Czym są petycje?

Teoretycznym założeniem demokracji jest oddanie władzy w ręce ludu. Obecnie, najpopularniejszą formą sprawiania rządów przez ludzi jest wybór swoich przedstawicieli politycznych, którzy występują w imieniu większej grupy osób w aparacie tworzącym władzę. Władza ta ustala prawa, których ludność musi się trzymać. Istnieją jednak sposoby na zmianę tych praw, niekoniecznie związane z władzą ustawodawczą. Jedną z najciekawszych form przedstawienia żądań życia zbiorowego jest oczywiście petycja?

Czym jest petycja?

Petycja (łac. petitio – od czasownika „petere” – prosić, żądać, wymagać) jest to pewien postulat mający na celu zazwyczaj zmianę jakiegoś prawa, ochronę jakiegoś dobra lub innej zmiany dotyczącej życia zbiorowego. Petycję składać można do władz lub do osób na wyższym stanowisku. Pierwsze co przychodzi na myśl słysząc to słowo, to osoby proszące nas na ulicy o podpisanie jakiegoś świstka w imię reprezentowanej przez nich wartości. Obraz ten przedstawia jedną z form postulowania zmian przez większość – petycje pisemną. Jest to najpopularniejsza forma. Składa ją osoba fizyczna lub jeżeli petycje taką chce składać grupa, to składa ją osoba reprezentująca osoby podpisujące się pod tą petycją. Inną  możliwością jest wysunięcie żądania w formie elektronicznej. Warto wtedy dodać podpis elektroniczny, a wymogiem na złożenie takiej petycji jest umieszczenie adresu poczty elektronicznej podmiotu składającego.

Warunki jakie trzeba spełnić, by złożyć petycję:

  • Przede wszystkim, musi być jawna. Osoba, instytucja bądź organ w kierunku którego zostało wysunięte żądanie bądź prośba, musi umieścić informację o jej otrzymaniu, najlepiej na stronie internetowej.
  • Musi ją złożyć przynajmniej jedna osoba fizyczna. Jeżeli jest to grupa licząca większą ilość osób,  składa ją osoba reprezentująca daną grupę. Może ją składać również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.
  • Należy wskazać żądanie bądź prośbę, która leży w zakresie kompetencji osoby lub organu, do którego składa się dokument.

Jak wygląda składanie petycji w Polsce?

W Polsce składanie petycji jako formy zmiany prawa przez obywateli zakładała już Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo mówiące na ten temat to ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. Podane są w nim między innymi powyższe warunki składania. Akurat petycje w Polsce są jedną z ciekawszych form zmian prawa, ponieważ posiada ona swoje szczególne postępowanie pod względem administracyjnym. Nie może ona zostać złożona z urzędu. Czas rozpatrywania w Polsce wynosi 3 miesiące. Może on zostać przedłużony z racji na występowanie nieprzewidzianych faktów ale nie więcej niż kolejne 3 miesiące.

Jedną z najciekawszych petycji na świecie jest „Petycja o Prawo” wystosowana przeciwko królowi Anglii w 1628 roku. Jest ona doskonałym przykładem jaką siłą może dysponować lud jeżeli chodzi o prawo.  Petycja ta miała na celu odebranie części praw ustawodawczych królowi i przekazanie ich w ręce parlamentu. Ten jednak po roku zniósł parlament i rozpoczął rządy tyranii. Doprowadził on do rewolucji i jako jedyny angielski władca został osądzony przez lud i stracony.

Opinie naszych klientów

Wszystko napisane prostym językiem zrozumiałym dla każdego. Dzięki wskazówkom dokładnie wiedziałam co i gdzie wpisać. Polecam każdemu kto chcew kilka minut mieć gotową petycje.

Alicja Pekura

Miałem problemy co do dokładnego opisania po co piszę petycję, napisałem mail z prośbą o pomoc w przygotowaniu petycji bo to dla mnie bardzo ważne i dostałem wiadomość już po kilku minutach z pełnym wyjaśnieniem. Dziękuję i polecam każdemu.

Zbigniew

Wspierają nas

Okna Gdańsk Jak przeprowdzić audyt SEO? Compero.pl Najlepsze suplementy na eNaturalnie.pl Kamieniolomy.pl

PETYCJE.EDU.PL – Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content