CO TO JEST PETYCJA?

Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa. Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy. Petycje można składać online za pośrednictwem portalu Podpisz To
O petycjach
USTAWA O PETYCJACH z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1195) Art. 1. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Art. 2. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną,...
Kampania Społeczna
Kampania informacyjna „Po pierwsze, musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Do tej pory było ono martwe. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które...
Monitoring Ustawy
O monitoringu Instytut Spraw Publicznych rozpoczyna prowadzenie monitoringu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. 2014 poz. 1195). Naszym celem jest analiza wdrażania zapisów ustawy w pierwszym roku jej funkcjonowania i...
Twoje prawo: Europetycja do Parlamentu Europejskiego
Twoje prawo: Europetycja do Parlamentu Europejskiego
Obywatele polscy, obok petycji do polskich organów władzy publicznej, mogą, podobnie jak inni obywatele Unii Europejskiej, składać również petycje do Parlamentu Europejskiego. Stanowi o tym artykuł 227 Traktatu o funkcjonowaniu...
Czytaj dalej
Analiza: Ustawowa regulacja prawa petycji – narzędzie społecznej partycypacji
Analiza: Ustawowa regulacja prawa petycji – narzędzie społecznej partycypacji
Zgodnie z ustawa konstytucją RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji...
Czytaj dalej
Ekspertyza: Petycja instrumentem rozwiązywania problemów społecznych
Ekspertyza: Petycja instrumentem rozwiązywania problemów społecznych
Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego Istotne różnice między wnioskiem i skargą Warszawa, 11 maja 2015 r Prof. zwycz. Hubert Izdebski Wydział Prawa i Administracji...
Czytaj dalej